Występy teatru Reduta Śląska

Występy teatru Reduta Śląska

19 maja o 11.30 powitanie gości Targów przez Prezydenta Miasta
19 maja w godzinach 14:30 i 15:30 dwa 25 minutowe występy teatru Reduta Śląska (na zdjęciu)


Stowarzyszenie Teatr Reduta Śląska

Chorzowski Teatr Reduta Śląska jest jednym z trzech najstarszych teatrów amatorskich w kraju powstały w 1933r jako cel swojej działalności założył sobie krzewienie kultury i literatury polskiej na naszej ..śląskiej ziemi. W repertuarze przygotowywano klasykę polskiej dramaturgii.Skład zespołu obejmował ludzi różnej profesji.Obok lekarza był nauczyciel górnik hutnik i przedstawiciele różnych zawodów.W swojej działalności zdobywał liczne główne nagrody w ogólnokrajowych przeglądach i festiwalach. Zaliczany był do najlepszych teatrów amatorskich w Polsce.

Reaktywowany po koniecznej 18 to letniej przerwie wrócił do swojej działalności.

Aktualnie zespół liczy 28 miu członków w tym 8 miu dawnych aktorów ,a reszta to wspaniała ,zdolna młodzież rozmiłowana w Teatrze. Stanowimy autentyczną "Rodzinkę",którą łaczy wspólna pasja.Gramy spektakle dla naszej wiernej publiczności tradycyjny repertuar ale również cieszące się ogromnym powodzeniem przedstawienia w gwarze śląskiej np."Rajzentasza"lub "Stary klamor w dziadkowym szranku. Przygotowujemy spektakle dla dzieci. Jesteśmy zdobywcami w ostatnich latach wielu nagród.np.GRAND PRIX ogólnokrajowego festiwalu w Stalowej Woli,I I wszego miejsca na spotkaniach teatralnych w Katowicach i w Nysie. Siedzibą naszą jest CHCK w Chorzowie, gdzie Dyrekcja zapewnia nam warunki wspaniałej pracy.