LGD Morawskie Wrota

LGD Morawskie Wrota


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota” powstało w 2008 roku w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Terytorialnie obejmuje sześć wiejskich gmin województwa śląskiego Godów, Gorzyce, Krzyżanowice, Lubomia, Marklowice, Mszana. Teren LGD ma powierzchnię 259 km2 i jest zamieszkiwany przez ponad 66 tys. mieszkańców. Malownicze położenie pomiędzy Karpatami i Sudetami, w widłach dwóch rzek - Odry i Olzy, prastare kompleksy leśne, liczne zabytki oraz wielokulturowość wyróżniają tereny wchodzące w skład Morawskich Wrót.


Do szczególnie cennych obszarów przyrody należą unikatowy na skalę europejską teren chronionego krajobrazu: Graniczne Meandry Odry oraz kompleks leśny Buczyna Bełsznicka, Las Tworkowski i Szwajcaria Czyżowicka, Stawy Wielikąt. Tereny te stanowią doskonałą bazę do rozwoju turystyki rowerowej oraz turystyki wodnej i konnej. Intensywnie rozwija się baza wypoczynkowo-rekreacyjno-noclegowa. Ze względu na naturalną obecność akwenów wodnych można odpocząć i zrelaksować się w ośrodkach wypoczynkowych w Olzie. To swoiste „Mazury na Śląsku”.


Wielokulturowość obszaru przejawia się zarówno w sensie łączenia kultur wielu narodów (polskiej, czeskiej i niemieckiej), jak też w sensie łączenia typowej kultury wiejskiej (zagrody, młyny, kuźnie) z historią rodów arystokratycznych (pałace, ruiny zamków i parki przypałacowe).


Teren jest również zasobny w zabytki sakralne i jest miejscem pielgrzymkowym do Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej w Turzy Śląskiej.


Odkrywać piękno Morawskich Wrót można na wiele sposobów. A jednym z nich są niewątpliwie trasy Questingowe, które pozwalają poznać region przy pomocy zagadek i zabawić się poszukiwanie skarbów.


Znakiem rozpoznawczym tego obszaru jest również pasja, energia i aktywność kulturalna oraz funkcjonowanie wielu zespołów artystycznych. Działa też wiele nieformalnych środowisk twórczych, które tworzą i promują swoje rękodzieło. Jego skrawek zaprezentujemy Państwu na Targach Turystyki Weekendowej.